Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky výběrového řízení na KÚ dne 21.4.2008

29. 4. 2008

                                                                                      KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

                                                                                      Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

                                                                                                                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

                                                                                                                   Pracoviště: Tolstého 15, Jihlava

 

VÝSLEDKY  VÝBĚROVÝCH  ŘÍZENÍ  NA  UZAVŘENÍ  SMLOUVY  SE ZDRAVOTNÍMI  POJIŠŤOVNAMI  O  POSKYTOVÁNÍ  A  ÚHRADĚ  ZDRAVOTNÍ  PÉČE  KONANÝCH  DNE  21. 4. 2008

 

Krajský úřad kraje Vysočina vyhlásil v souladu s § 47 zákona č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrová řízení. Dle § 52 je vyhlašovatel povinen  zveřejnit výsledky výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů  podle § 49 odst. 2.

 

Výběrové řízení  1.  – konané dne 21. 4.  2008 v 15:00 hod.

Rozsah zdravotní péče       :           dermatovenerologie

Rozsah pracovního úvazku   :           1,0

                             pro území   :           okresu Žďár nad Sázavou

Navrhovatel                           :           NZZ  MUDr. Jaroslava Quittová

Pro zdravotní pojišťovny        :           Všeobecná zdravotní pojišťovna

                                                                                              Vojenská zdravotní pojišťovna

                                                              Oborová zdravotní pojišťovna        

                                                              Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

                                                                                              Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

                                                                                              Česká národní zdravotní pojišťovna

                                                                                              Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

                                                                                              Revírní bratrská pokladna

                                                                                              Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

                                                                                   

Uchazeči                               :           1.  NZZ MUDr. Jaroslava Quittová

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výsledek VŘ (shodný pro VZP ČR, ČNZP, ZPMV jejichž zástupci se VŘ zúčastnili jako členové výběrových komisí): Komise podle § 49 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za přítomnosti všech čtyř členů po posouzení přihlášky vždy poměrem hlasů 2:2 při rozhodujícím hlasu zástupce zdravotní pojišťovny (§ 49 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nedoporučily, aby na ambulantní zdravotní péči v oboru dermatovenerologie pro území okresu Žďár nad Sázavou nebyla uzavřena smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče s NZZ MUDr. Jaroslava Quittová.

OZP jejichž zástupce se VŘ zúčastnil jako člen výběrové komise: Komise podle § 49 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za přítomnosti všech čtyř členů po posouzení přihlášky  doporučila poměrem hlasů 3:1, aby na ambulantní zdravotní péči v oboru dermatovenerologie pro území okresu Žďár nad Sázavou byla uzavřena smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče s NZZ MUDr. Jaroslava Quittová.

 

Výběrové řízení  2.  – konané dne 21. 4. 2008 v 15:30 hod.

Rozsah zdravotní péče       :           gynekologie a prodnictví

Rozsah pracovního úvazku   :           1,0

                             pro území   :           Třebíč

Navrhovatel                           :           NZZ  MUDr. Mirko Zapletal

Pro zdravotní pojišťovny        :           Všeobecná zdravotní pojišťovna

                                                                                              Vojenská zdravotní pojišťovna

                                                              Oborová zdravotní pojišťovna        

                                                              Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

                                                                                              Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

                                                                                              Česká národní zdravotní pojišťovna

                                                                                              Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

                                                                                              Revírní bratrská pokladna

                                                                                              Zaměstnanecká pojišťovna Škoda                                                                      

Uchazeči                               :            

-                       NZZ Václav Hrdý                                                        

-                       NZZ Centrum péče o ženu, s.r.o.                                

-                       NZZ MUDr. Xenie Preiningerová                                

 

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

(shodný pro VZP, ČNZP, OZP, ZPMV jejichž zástupci se zúčastnili jako členové výběrových komisí)

Komise podle § 49 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se dohodla za přítomnosti všech tří členů po posouzení přihlášek nedoporučily vždy poměrem hlasů 0:3, aby na ambulantní zdravotní péči v oboru gynekologie pro území Třebíče byla uzavřena smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče s nestátními zdravotnickými zařízeními:

-                       NZZ Václav Hrdý

-                       NZZ Centrum péče o ženu, s.r.o.

-                       NZZ MUDr. Xenie Preiningerová

 

Upozornění:

Podle ust. § 52 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

 

 

 

V Jihlavě dne 22. 4. 2008

 

 

 

 

 

JUDr. Věra   Š V A R C O V Á

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví