Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření ČLK k síti traumacenter

14. 12. 2008

   Vědecká rada ČLK upozorňuje, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nespolupracuje s Českou lékařskou komorou v otázkách tvorby sítě specializovaných zdravotnických center, ani v otázkách koncepce rozvoje jednotlivých medicínských oborů.

 

   Ministerstvo zdravotnictví nevyhovělo ani žádosti ČLK z dubna 2007, aby ČLK mohla delegovat svého zástupce do komise připravující restrukturalizaci zdravotnictví v Brně. ČLK je přitom nejenom garantem kvality lékařské péče, ale zároveň ze zákona hájí profesní zájmy lékařů, a proto má zájem i povinnost účastnit se na přípravě změn, které se dotýkají nezanedbatelného množství lékařů.

 

   V současnosti vzbuzují v řadách odborné i laické veřejnosti velké pochybnosti snahy rušit některá traumatologická a onkologická centra. Česká lékařská komora v této souvislosti upozorňuje, že ani tato závažná rozhodnutí nebyla s odborníky ČLK konzultována. Česká lékařská komora je zastáncem úzké spolupráce různých typů zdravotnických zařízení tak, aby bylo hospodárně nakládáno s prostředky veřejného zdravotního pojištění a zároveň byla pacientům poskytována co nejkvalitnější zdravotní péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu. ČLK je i zastáncem účelné integrace zdravotní péče, ale v žádném případě nemůže souhlasit s účelovou redukcí sítě zdravotnických zařízení.

 

   ČLK považuje za neetické a pacienty matoucí jednání sdělovacích prostředků, které bez uveřejnění hodnotících kritérií a výsledků odborných šetření diskreditují úroveň zdravotní péče poskytované v některých zdravotnických zařízeních.

 

   ČLK v současnosti nemá dostatek informací, který by umožnil zaujmout nezávislé odborné stanovisko k probíhající či plánované redukci počtu traumatologických a onkologických center.

 

   ČLK žádá ministra zdravotnictví o následující informace:

- Pokud proběhly audity těchto center, podle jaké metodiky a kým byly prováděny a s jakými  výsledky ?

-  Jaké jsou výsledky analýzy kvality zdravotní péče poskytované posuzovanými centry?

- Jaké investiční prostředky ve smyslu jejich zdroje, výše a účelu byly do jednotlivých center investovány v uplynulých pěti letech?

 

    Na základě těchto informací bude moci Česká lékařská komora k prováděným a navrhovaným změnám zaujmout kvalifikované stanovisko.