Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regulace za předpis léků a indukované péče v roce 2006.

10. 11. 2006

Regulace za předpis léků a indukované péče v roce 2006.

(stav k 9.11.2006)

 

Vzhledem k tomu, že vyhláška 101/06 Sb., která platila v části 1. pololetí 2006,  připouští i možnost tzv. jiné dohody mezi zdravotní pojišťovnou a mezi zdravotnickým zařízením, vzhledem k tomu, že zákon 117/06 Sb. znemožnil vznik dohody o cenách nebo vydání úhradové vyhlášky MZ ČR pro 2.pol. 2006 a vzhledem k tomu, že předpokládáme, že samotný "bu-bu efekt" (strach zdravotnických zařízení z regulačních srážek, díky němuž byla tato v předpisu léků a indukované péče nejspíše opatrnější, než možná bylo třeba) , vstoupili jsme v jednání se zdravotními pojišťovnami s žádostí o úpravu pravidel uplatnění regulací.

 

Hlavní požadavky jsou dva:

 

1. Regulovat zdravotnická zařízení až poté, co budou přečerpány zdravotní pojišťovnou v jejím zdravotně-pojistném plánu předpokládané náklady pro daný typ péče.

 

2. Limitovat výši pokuty 15% obratu zdravotnického zařízení u příslušné zdravotní pojišťovny.

 

Zatím nemáme od většiny pojišťoven definitivní výsledky jednání a stanoviska, jednání je v různých fázích.

 

Prozatimní výsledky však jsou:

 

Ad 1.

Na rozdíl od segmentu praktických lékařů   nejsme u významné části pojišťoven v situaci, že by bylo ušetřeno proti  předpokládaným výdajům na naší péči dle  zdravotně -pojistných plánů u většiny pojišťoven. Část z nás tedy  čekají regulační srážky. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny většinou udávají jako hlavní důvod to, že mají 60 a více procent zdravotnických zařízení, která ošetří za pololetí méně než 50 pacientů, pracují tedy ve volném výkonovém  režimu dle Seznamu výkonů platného od 1.1.2006, čehož přímým důsledkem je průměrně cca 20% nárůst nákladů na zdravotní  péči v segmentu ambulantních specialistů.  Většina pojišťoven také argumentuje tak, že uplatnění regulačních srážek až podle celoročního výsledku není možné, neboť 1. pololetí již mají uzavřené a revokace výpočtů by znamenala další finanční náklady navíc.

MUDr. Horák – generální ředitel VZP na tento požadavek reagoval tak, že struktura zdravotně-pojistného plánu VZP není taková, aby  dovolovala  kvalitní třídění dat, ze kterého by bylo dobře čitelné, kde přesně a jak se ušetřilo. Navíc VZP velkou část ušetřených finančních prostředků „spotřebovala“ na zkrácení lhůt splatnosti faktur zdravotnických zařízení. 

 

Ad. 2.

Všechny pojišťovny slibují v jednání se zdravotnickými zařízeními maximální míru zohlednění všech potřebných hledisek včetně nutnosti přizpůsobit naši péči míře onemocnění našich pacientů a přizpůsobení výše a způsobu uplatnění regulačních srážek spotřebě  zabránění existenčního ohrožení pokutovaného zdravotnického zařízení. Většina z nich se brání vyhlášení jakéhosi stropu v regulačních srážkách (např. 15% obratu ZZ u příslušné ZP)  většinou v obavě   z možné eskalace výdajů v této oblasti  ještě do konce  roku, část z nich ale o takovémto stropu na základě jednání s námi různě intensivně, ale reálně uvažuje. Jasné plošné písemné vyjádření zdravotnickým zařízením, že regulační srážky za 1.pololetí 2006 nepřekročí 15% obratu ZZ u ní, vydala  jen Revírní bratrská pokladna. Ostatní s různou intenzitou připouští, že budou muset regulační srážky limitovat, aby nedošlo k likvidaci zdravotnických zařízení, většinou však pracují na různých modelech, přičemž dle jejich vyjádření je cílem  nepoškodit lékaře poctivé, resp. najít opravdové díry v systému, resp. zachytit i eventuelní spekulanty. 

 

SAS prosazuje existenci jasných, průhledných, obecných pravidel, které budou minimalizovat korupční prostředí v této oblasti.

 

Vzhledem k tomu, o jak komplikovanou jde práci a kolik údajů je potřebné zhodnotit, lze připustit, že jednání budou  ještě nějakou dobu trvat. Nelze vyloučit, že některé pojišťovny budou ochotny vydat jasné a písemné stanovisko až po konci roku 2006, tedy v době, kdy budou mít všechny příjmy a výdaje již svou definitivní a neměnnou hodnotu.

Ze strany vedení SASu na tomto místě  jen přijměte ujištění o tom, že se snažíme vyjednat maximálně kvalitní podmínky pro Vás, naše členy a že jsme  také připraveni Vám pomoci v případě, že budete nuceni se bránit regulačním srážkám.

 

Rada SAS.